Bahan Terkini

Released Date From : 07/06/2020       To: 07/07/2020

Filter By :   Filter Value :  
Showing 1 - 50 of 50 results found.
No. Select Title Call No Author Year
1 Three cancers in ten months when doctor becomes caregiver / Azlan Kamalludin 808.882 AZL Azlan Kamalludin 2017
2 Harapan Buat Pakatan Harapan / Mohd Daud Bakar 324.2595 MDB Mohd. Daud Bakar, Datuk, Dr. 2018
3 Seven hundred years: a history of Singapore / Kwa Chong Guan, Derek Heng, Peter Borschberg, Tan Tai Yong 959.57 KWA Kwa, Chong Guan 2019
4 McKinsey quarterly 658.4005 MCK 2018
5 Recollections and reminiscences of past police service - S K Puvan / S K Puvaneswaran 808.882 SKP S K Puvaneswaran 2018
6 Intan 60 years: leading excellence in public sector learning and development / Institut Tadbiran Awan Intan 352.66909595116 INS 2019
7 PERJALANAN LIMA DEKAD PERTAMA Wajah Kewartawanan Malaysia 1966-2016 SEAPC 1966 : MPI 2007, IAM 1974, SEAPC 1966 / CHAMIL WARIYA 070.9595 CHA Chamil Wariya 2016
8 Impak integriti di Malaysia / by Mohd Nizam Mohd Ali, Rosman Md Yusoff, Siti Aisyah Panatik@Abdul Rahman 179.9072059 MNM Mohd Nizam Mohd Ali 2018
9 A new Malaysia integrity responsive leaders, participative rakayat / Mohd Nizam Mohd Ali, Soh Mey Lee 351.109595 MNM Mohd Nizam Mohd Ali 2018
10 Our Constitution / Emeritus Professor Datuk Dr Shad Saleem Faruqi 342.59502 SHA Shad Salem Faruqi 2019
11 The malay leadership mystique / Vaseehar Hasan Abdul Razak 959.5 VAS Vaseehar Hasan Abdul Razak, 1951- 2017
12 Trying troubled times amid trauma & tumult 2017-2019 "What Are We To Do" / Lin See-Yan 332.042 LIN Lin, See-Yan, Tan Sri Dr. 2019
13 The Global Economy in Turbulent Times / Lin See-Yan 332.042 LIN Lin, See-Yan, Tan Sri Dr. 2015
14 The sustainability shift refashioning Malaysia's Future / Adnan A.Hezri 338.927 ADN Adnan A.Hezri, 1974- 2016
15 Turbulence in trying time "What Are We To Do" / Lin See-Yan 332.042 LIN Lin, See-Yan, Tan Sri Dr. 2017
16 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2015 Penjara Taiping peningkatan berlakunya penyakit kulit di kalangan penghuni 344.595035 KON 2015
17 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2015 Penjara Seberang Perai sasaran pengeluaran sos cili di bengkel Penjara Seberang Perai sukar dicapai 344.595035 KON 2015
18 Ipn journal of research and practice in public sector accounting and management 657.595 IPN 2012-2015
19 BULETIN KAJIAN MAMPU 352.36709595 BKM 2016
20 Korpus Tahafus@JPA Graduan Hadiah Latihan Persekutuan,Jabatan Perkhidmatan Awam 354.5950005 JPA 2018-
21 MALAYSIA Correctional Journal 365.959505 MCJ 2017
22 Journal of Diplomacy and Foreign Relations 327.595 JOU 2014-2015
23 Jurnal perpaduan 305.8009595 JUR 2012
24 Jurnal Jabatan Kerja Raya 354.59510086 2016-
25 Mengangkasa revolusi Melayu & orde baru dunia / Indrawan Muhammad Yatim 297.5 IND Indrawan Muhammad Yatim 2008
26 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2015 Penjara Pra Bebas Dusun Dato' Murad, Melaka kadar penetasan telur ayam juara kampung kurang efisen 344.595035 KON 2015
27 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2014 Cawangan Trafik Bukit Aman kelewatan dan kesilapan proses pendaftaran notis POL.170A (Had Laju) kategori pengurusan 344.595052 KON 2014
28 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2013 AADK Negeri Terengganu sukar melaksanakan operasi mengesan penagih dadah 344.59504233 KON 2013
29 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2015 Penjara Pusat Miri pengurusan sisa habuk kayu & kertas terpakai di Penjara Pusat Miri kurang efisen 344.595035 KON 2015
30 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2014 Parol Negeri Kelantan kelewatan menyiapkan kerja menanam pokok di Pusat Pemulihan Pemasyarakatan 344.595035 KON 2014
31 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2014 Sekolah Henry Gurney, Melaka kelewatan proses penyampaian maklumat suarat atau memo kepada kakitangan dan keluarga penghuni 344.595035 KON 2014
32 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2014 AADK Negeri Sembilan tiada bekas khusus untuk membawa peralatan uak 344.59504233 KON 2014
33 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2013 AADK Negeri Johor kesukaran mengurus laporan di AADK Negeri Johor 344.59504233 KON 2013
34 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2014 JPN Putrajaya kelemahan sistem pindaan butiran kad pengenalan secara 'stand-alone' 344.59508 KON 2014
35 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2014 Penjara Kajang kesukaran mengesan penempatan banduan semasa lawatan di Penjara Kajang 344.595035 KON 2014
36 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2014 JPN Negeri Terengganu kesukaran proses pengambilan gambar mykad di luar pejabat 344.59508 KON 2014
37 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2014 Penjara Sabah pemantauan laporan bulanan tidak efektif 344.595035 KON 2014
38 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2015 Penjara Kajang proses pendaftaran dan penyampaian maklumat lawatan banduan tidak efisyen 344.595035 KON 2015
39 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2015 JPN Negeri Terengganu perkhidmatan aktiviti mobile & outreach kuarn berkesan 344.59508 KON 2015
40 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2014 Penjara Pra Bebas Dusun Dato' Murad, Melaka ternakan ayam kampung tidak menepati piawaian" feed conversion efficiency (FCE)" 344.595035 KON 2014
41 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2014 Depot Imigresen Bekenu pendaftaran dan pencarian maklumat OKT yang lambat di Depot Imigresen Malaysia Bekenu 342.595082 KON 2014
42 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2016 JPN Pahang "kelewatan memproses permohonan gantian kad pengenalan bagi kategori hilang dan pertukaran alamat" 344.59508 KON 2016
43 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2016 Jabatan Imigresen, LTA Kuching kesukaran merekod data penumpang ketika sistem di luar talian (offline) 342.595082 KON 2016
44 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2016 Jabatan Imigresen Pulau Pinang kesukaran mengendalikan kotak cop semasa proses pemeriksaan fizikal kapal (kategori teknikal) 342.595082 KON 2016
45 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2016 JPN Kedah kesukaran mengendali M-Box memproses kad pengenalan di lapangan 344.59508 KON 2016
46 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2016 AADK Negeri Selangor kelewatan pengendalian peralatan ujian saringan air kencing (urin) kategori teknikal 344.59504233 KON 2016
47 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2016 Sekolah Henry Gurney, Melaka informasi di unit urusetia Sekolah Henry Gurney Melaka kurang efektif 344.595035 KON 2016
48 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2016 Akademi Koreksional Malaysai Langkawi, Kedah kesukaran membuka Floor Gully Cap (FGC) bagi kerja-kerja penyelenggaraan paip septik (kategori teknikal) 344.595035 KON 2016
49 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2016 Puspen Sungai Ruan kelewatan proses pendaftaran kemasukan klien baharu 344.59504233 KON 2016
50 Konvensyen KIK Kementerian Dalam Negeri 2016 Jabatan Imigresen Tanjung Kupang pengesahan cap keselamatan kawalan pintu masuk /keluar di Kompleks Sultan Abu Bakar mengambil masa yang lama 342.595082 KON 2016