Carian Bahan Terkini

Released Date From : 12/07/2020       To: 12/08/2020

Filter By :   Filter Value :  
Showing 1 - 32 of 32 results found.
No. Select Title Call No Author Year
1 Roda-roda 796.7505 ROD 2020
2 Remaja REM 2020
3 Kar Hifi 629.222 KAR 2020
4 Kaki Kereta 629.222 KAK 2020
5 Malaysia tatler. 052 MT 2020
6 Golf Asia [serials]
7 Cosmopolitan 305.405 COS 2020
8 Glam Lelaki:Lelaki alfa masa kini GL 2020
9 Glam:Gaya lebih anggun mewah GLAM 2020
10 Eh! Majalah urban nombor 1 059.9923 EH 2020
11 Tunas Cipta Sastera Generasi Baru TC 2020
12 Pelita Bahasa : Wadah Kesempurnaan Bahasa PEL 2020
13 Dewan Tamadun Islam Siasah, sahsiah 297.5 DTI 2020.
14 Dewan Siswa Wadah Ilmu Remaja 373.05 DS 2020
15 Eleventh Malaysia plan 2016-2020 338.9595 MAL 2016
16 Rancangan Malaysia Kesebelas 2016-2020 338.9595 MAL 2016
17 Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai penemuan kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian, Perlis pada 2019 dipersembahkan kepada ke Bawah Duli Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong / oleh pesuruhjaya-pesuruhjaya Tun Arifin bin Zakaria (Pengerusi) , Tan Sri Norian bin Mai, Tan Sri Razali bin Ismail, Dato' Noorbahri bin Baharuddin, Datuk Junaidah binti Abdul Rahman, Dato' Nazirah binti Hussain, Dr. Tan Seng Giaw 344 TUN Tun Arifin bin Zakaria 2019
18 LAPORAN SURUHANJAYA SIASATAN UNTUK MENYIASAT KERUGIAN URUS NIAGA MATA WANG ASING OLEH BANK NEGARA MALAYSIA SEKITAR TAHUN 1990-AN DIPERSEMBAHKAN KEPADA KE BAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG XV (SULTAN MUHAMMAD V), 13 OKTOBER 2017 / OLEH PESURUHJAYA TAN SRI MOHD SIDEK HASSAN, DATUK WIRA KAMALUDDIN MD. SAID, DATUK SERI TAJUDDIN ATAN, TAN SRI SAW CHOO BOON, PUSHPANATHAN A/L S.A. KANAGARAYAR 332.4509595 MSH Tan Sri Mohd Sidek Hassan 2017
19 REPORT BY THE COMMISSION OF ENQUIRY ON THE LOSSES INCURRED BY BANK NEGARA MALAYSIA DUE TO ITS FOREIGN EXCHANGE DEALING IN THE 1990s : PRESENTED TO KE BAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG XV (SULTAN MUHAMMAD V), 13 OCTOBER 2017 / BY COMMISSIONERS TAN SRI MOHD SIDEK HASSAN (CHAIRMAN), DATUK WIRA KAMALUDDIN MD. SAID, DATUK SERI TAJUDDIN ATAN, TAN SRI SAW CHOO BOON, PUSHPANATHAN A/L S.A. KANAGARAYAR 332.4509595 MSH Tan Sri Mohd Sidek Hassan 2017
20 Senarai perjawatan / Kementerian Kewangan 354.59500103 MOF 1995-
21 Akta Mesin Cetak Dan Penerbit 1984 (Akta 301) & Kaedah-kaedah Hingga 10hb Oktober 2003 / Disusun oleh:Lembaga Penyelidikan Undang-undang 343.5950998 MAL 2005
22 Laporan pencapaian Ogos 2016 - Julai 2017 perangi dadah habis-habisan Agensi Dadah Kebangsaaan 362.209595 LAP 2017
23 The governance of China / Xi Jinping 320.951 XI Xi Jinping 2018
24 Economic report; Kementerian Kewangan Malaysia 330.9595 MAL
25 Laporan ekonomi; Kementerian Kewangan Malaysia 330.9595 MAL
26 Anggaran belanjawan program dan prestasi / Kementerian Kewangan Malaysia; disunting oleh Bahagian Sistem Pengurusan Kewangan, Perbendaharaan Malaysia 351.7 ANG
27 Laporan Tahunan Kementerian Belia Dan Sukan LT/KBS 2007-
28 Laporan Tahunan Arkib Negara Malaysia LT/ARKIB 2011-2017
29 Laporan Tahunan Institut Keselamatan Awam Malaysia(IPSOM) LT/IPSOM 2014-2016
30 Laporan Tahunan Jabatan Sukarelawan Malaysia LT/RELA 2013-
31 Laporan tahunan Jabatan Audit Negara LT/JAN 2005;2015
32 Laporan Tahunan Institut Perakaunan Negara LT/IPN 2015-2017